Čo sú revízie?

Revízie Vám dávajú možnosť zmeniť pôvodné zadanie na základe dodanej práce. Inak povedané na základe Vašej spätnej
väzby upravím stránku podľa ďalších požiadaviek.

Revízie slúžia na to aby sme komunikovali efektívne a jasne, a aby sa z dodania objednávky nestala nekonečná konverzácia s nejasným cieľom.